altIs er een kruistocht aan de gang tegen de (Antwerpse) cafés? Met name de Metalcafés voelen zich sterk geviseerd. Nadat het Bar Mondial, Cafe Vertigo en het Pand Demonium zijn weggepest is het nu de beurt aan De Rots. Net als bij het Pand Demonium wordt  De Rots geplaagd door o.a klagende buren, pestacties van gemeente ambtenaren en zelfs illegaal opgelegde boetes van ambtenaren buiten hun functie die op dat moment geen apparatuur bij zich hadden om de claims bewijsmatig te ondersteunen. Dit gecombineerd met het destructieve beleid van Vlaams minister Joke Schauvliege (de wetten inzake geluidsnormen en het weigeren van elke steun aan cafés en andere plekken van entertainment zodat ze kopje onder worden geduwd). Zo zien de uitbaters van De Rots zich genoodzaakt het huidige pand op te geven. Hun motivatie hebben ze uiteen gezet in dit officiële communiqué.

"Beste rotsers en aanverwanten

Zoals velen onder u al gehoord zullen hebben zal de rots op de huidige locatie verdwijnen, daarom dit communique,


Er zijn twee grote problemen:


het eerste probleem is de nieuwe wet Schauvliege die er aan staat te komen.
Zonder al te technisch te zijn wordt het vanaf januari voor zaken als de onze heel moeilijk om live optredens te organiseren. Gezien onze oppervlakte en de hoeveelheid optredens die we organiseren vallen we onder de zwaarste categorie (3). Men vraagt om structurele aanpassingen, investeringen en studies die we gewoonweg niet kunnen betalen. We vallen dan ook onder de vlarem 2 wetgeving en dat wordt ons nu ook niet toegekend vanwege de staat van het gebouw. Wij zijn/waren hier voor de muziek levend te houden. Niet om de scene dood te meppen. Maar als we geen optredens meer kunnen doen wordt het financieel moeilijk dergelijke oppervlakte te verantwoorden.

Het tweede probleem, welke ik al even aanhaalde in de vorige opsomming, is het gebouw zelf.
Ik kan u zeggen dat wij met de rots de afgelopen 6jaar meer dan 150 000 euro hebben geinvesteerd in dit gebouw. Geen luxe maar broodnodige aanpassingen, structurele ingrepen en investeringen in materialen voor isolatie o.a.
De laatste aanpassing was de verhuis van de shop en de toiletten, welke sowieso een veel betere indeling geeft voor het geheel. Nu zal iedereen zeggen, van ja, als je weet dat je weggaat, waarom doe je ze dan nog? Heel eenvoudig, tot enkele maanden geleden hoopten wij met de eigenaars een redelijk compromis te bekomen. We waren ook nog volop in onderzoek enzo wat de geluidsstudie betreft. Inmiddels is gebleken dat er geen compromis met huisbazen inzit, en we het pand sneller zullen verlaten dan voorzien...

Het gebouw zelf is, ondanks onze inspanningen, onderkomen. We zijn reeds jaren op ons eentje aan het trachten dit in orde te krijgen maar het blijft een huurpand en dan is het te gek dat wij er als enige blijven in investeren.
En de eigenaar doet nagenoeg niets of werkt tegen.
Jaren geleden verhuurden we boven kamers tot we via een misnoegd iemand het ocmw op ons dak kregen. De technische inspectie liet de boel onbewoonbaar verklaren door één essentieel probleem, het niet rechtstreeks toegankelijk zijn van de water-, gas- en electriciteitsmeter. Vrij logisch als je weet dat deze bij ons bier enzo staan;). Een maand na vaststelling en het niet bewoonbaar verklaren van de kamers, hebben we dit opgelost en de vraag gesteld aan de eigenaars, die dat wettelijk moeten doen, van een nieuwe keuring aan te vragen, zodat we verder konden werken aan de exploitaitie van de kamers. Bijna 4 jaar later is dit nog steeds niet gebeurd!
In afwachting van hen, besloten we dan een bestemmingswijziging door te voeren (van kamerverhuur naar hostel) waardoor de onbewoonbaarheid zou vervallen bij herkeuring. Het hostel begon op gang te komen en we waren vol op bezig met alle keuringen in orde te krijgen. Maar wederom werden we geboycot door de eigenaar, net voor de zomervakantie verleden jaar.

Toen werd het voor ons duidelijk dat we hardnekkig werden tegengewerkt. Al wat we nu konden doen was de gerechtelijke procedures volgen en hopen dat het in ons voordeel zou spreken. Maar na een volledig vernietigend verslag van de gerechtsexpert over het gebouw, waarin letterlijk staat dat alles veilig is, zolang we de stutten die we zelf geplaatst hebben, laten staan!, hebben wij de hoop op een redelijke beslissing inzake dit pand volledig opgegeven... De eigenaars zijn rijke stinkerds, die zich drie advocaten kunnen permitteren, wij zijn uiteindelijk maar simpele rockers die een valhalla wilden creeëren voor elke rocker / metalhead... en die amper hun eigen advocaat kunnen permitteren...
Dus de toekomst ziet er spijtig genoeg niet rooskleurig uit momenteel. We zoeken naar oplossingen maar het ziet er naar uit dat we de melkmarkt gaan moeten opgeven. Wat er daarna gebeurd hebben we zelf het raden naar. Vandaar ook dat we trachten open te communiceren over de hele malaise. Misschien komt er op deze manier nog een oplossing tevoorschijn of een alternatief.

Dat Antwerpen wederom een alternatief kot minder heeft kan niemand schelen op het schoon verdiep.
Als we verder kunnen gaan, in eender welke vorm, dan zal het zijn omdat jullie ons zo massaal steunen jaar in jaar uit. We willen dus ook al onze trouwe klanten van harte bedanken. We gaan er alles aan doen om een vervolg te bedenken voor De Rots en de shop. Het is een groot deel van ons leven en na jaren van financieel en fysisch afzien, geven we het niet op!
We proberen van een combi te vinden waarin zowel de shop als het café kunnen, maar de kans bestaat dat het twee aparte delen worden...
Wat optredens betreft, als we een café kunnen vinden waar optredens in kleinere vorm kunnen, zoals in de rots sint niklaas, dat zou perfect zijn, vinden we dat niet, zullen we trachten van in een zaal de rots extern shows te laten organiseren..."


Nu is het nog maar de vraag of men op de grote markt doorheeft waar men mee bezig is. Want als er niet snel actie komt riskeert de stad Antwerpen een 2de bokrijk te worden waar de horeca tot het niveau van een kleine gemeente is gekrompen. Hoedanook, het nieuws van afgelopen zaterdag sloeg in als een bom bij de internetgemeenschap. De commentaren zijn geschokt en teleurgesteld. Niet naar de uitbaters toe maar zeker naar Het Verdiep op de grote markt. Nu al reeds is er een actie op poten gezet die oproept om te protesteren tegen de gang van zaken en om de eigenaren een groot hart onder de riem te steken. Ook wordt er gebrainstormd over mogelijke oplossingen.

Facebook event: De rots moet bljve!


"We geven niet op! Dus laat ons niet in de steek, we kunnen alle nuttige tips en steun gebruiken.

rock on!

michel & het rotsteam"

Back to Top